Služby

V rámci výkonu funkce insolvenčního správce zajišťuji maximálně profesionální zpracování všech činností v insolvenčním řízení zahrnujícím přezkum přihlášených pohledávek, zjišťování veškerého majetku dlužníka, prověřování možné neplatnosti či neúčinnosti právních úkonů (jednání) dlužníka, správa majetku spadajícího do majetkové podstaty, co nejúčelnější zpeněžení majetku dlužníka, jakož i plnění všech dalších zákonem stanovených povinností, to vše s cílem zajistit co nejvyšší uspokojení přihlášených dlužníkových věřitelů.

 

Všechny tyto činnosti jsem schopen garantovat v maximální možné kvalitě díky spolupráci s dalšími insolvenčními správci, advokáty a daňovými poradci, jakož i díky odborně vybavenému personálu kanceláře, u něhož je kladen zvláštní důraz na průběžné vzdělávání a prohlubování kvalifikace. Maximálně účelné zpeněžení majetku z majetkové podstaty je pak zajištěno díky navázané spolupráci s dražebními společnostmi, realitními kancelářemi, jakož i díky rozsáhlé síti kontaktů na subjekty zabývající se obchodem s konkrétními druhy majetku. 

 

Uvedené činnosti vykonávám s ohledem na zákonný způsob ustanovování insolvenčních správců především v řízení, v nichž jsem ustanoven rozhodnutím insolvenčního soudu. Rovněž tyto služby nabízím i všem věřitelům, kteří mají zájem o profesionální zpracování agendy insolvenčního řízení a kteří mají zájem využít postupu dle ust. § 25 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční) zákon, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v odvolání původního insolvenčního správce rozhodnutím schůze věřitelů a volbě insolvenčního správce nového.

Projekt Černovice
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace